The detailed seminar schedule:

The Space Research Center of the Faculty of Electronics, Photonics and Microsystems, Wrocław University of Science and Technology invites you to a symposium entitled Microgravity and space experiments: microscale biological research and its significance for humanity.

The symposium received the Honorary Patronage of the President of the Polish Space Agency.

The event will take place on November 29, 2023 at the Długa Technology Campus, ul. Długa 61, building M11, room 001

The main topic of the symposium will be conducting biological research in microgravity conditions, especially in the context of studying the response of cancer cells to these conditions and searching for new, groundbreaking anticancer therapies.

The aim of the symposium is to inform the academic community about the research conducted at W12N and to integrate the medical community and the Wrocław University of Science and Technology and jointly strive to develop a number of breakthrough scientific experiments with civilizational significance to be carried out in space.

One of the experiments proposed by scientists from W12N was included in the group of 18 experiments that have a chance to be carried out on the international space station ISS (POLSA/ESA/MRiT competition).

We invite all interested parties to participate directly in the event – it is always an opportunity to meet and have interesting discussions.

We encourage everyone who cannot join in person to follow the event online on the Wrocław University of Science and Technology’s YouTube channel: https://youtube.com/live/iB_toyueWP8?feature=share

The detailed seminar schedule:

10:45Rozpoczęcie Sympozjum
Prof . Paweł Knapkiewicz Kierownik Centrum Badań Kosmicznych Wydziału Elektroniki Fotoniki i Mikrosystemów Politechniki Wrocławskiej
10:55prof. dr hab. inż. Rafał Walczak
Dziekan Wydziału Elektroniki Fotoniki i Mikrosystemów Politechniki Wrocławskiej
11:05dr hab. n. med. Dariusz Jagielski, prof. uczelni
Dziekan Wydziału Medycznego Politechniki Wrocławskiej
11:15dr Oskar Karczewski
Dyrektor Departamentu Badań i Innowacji, Polska Agencja Kosmiczna
11:25dr Anna Fogtman
European Astronaut Centre, Crew Exploration Scientist, Space Medicine Team and SciSpacE, HRE-RS
Wyzwania eksploracyjne i program naukowy ESA
11:45prof. Prof Joanna Wietrzyk
Kierownik Laboratorium Doświadczalnej Terapii Przeciwnowotworowej, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
Długoterminowa hodowla komórek nowotworowych w lab-chipach kluczem do powodzenia eksperymentów realizowanych w mikrograwitacji
12:05prof. Prof . Jan Dziuban
Zastępca Kierownika ds. Naukowych Centrum Badań Kosmicznych Wydziału Elektroniki Fotoniki i Mikrosystemów Politechniki Wrocławskiej
Know-how CBK PWR w zakresie biomedycznych autonomicznych laboratoriów do pracy w mikrograwitacji
 
12:15Przerwa
 
12:45Prof n. med. Michal Mikula
Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa
Platforma testowania zindywidualizowanego leczenia onkologicznego w hodowlach pierwotnych nowotworów
13:15dr hab inż Julita Kulbacka prof. uczleni
Kierownik Katedry i Zakładu Biologii Molekularnej i Komórkowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Czy mikrograwitacja znajdzie swoje miejsce w leczeniu nowotworów?
13:45mgr fiz. med. Dagmara Jakubowska
Pracownia Radiobiologii Klinicznej, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Gliwice
Radioprotektory, czyli jak zredukować negatywny wpływ promieniowania na organizm człowieka
14:15dr Natalia Baran
Instytut Hematologii i Transfuzjologii z Warszawy / Department of Leukemia – Research, Division of Cancer Medicine, The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, Texas
Grawitacja kontra mikrograwitacja – nowa strategia w walce z białaczką

Events

Activity

Projects